Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • แสนสิริ ปัด “เศรษฐา” เลี่ยงจ่ายภาษีซื้อที่ดินหลายร้อยล้าน ชี้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย

แสนสิริ ปัด “เศรษฐา” เลี่ยงจ่ายภาษีซื้อที่ดินหลายร้อยล้าน ชี้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566 นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ชี้แจ้งกรณีข่าวพาดพิง นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริ ได้มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินของบริษัท เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1

โดยบริษัทขอชี้แจงว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวระหว่างแสนสิริกับผู้ขาย กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิทั้งหมด รวมถึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้น

ทั้งนี้แสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกัน และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น ไม้ได้รับรู้ หรือ เกี่ยวข้องใด ๆ ในการดำเนินการทางภาษีของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างดังกล่าว และไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย

สำหรับการซื้อขายที่ดิน นายเศรษฐา เมื่อครั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการแสนสิริ จะมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนอนุมัติซื้อที่ดินโดยพิจารณาจากตัวเลข และข้อมูลที่ทีมสรรหาที่ดินของแสนสิริได้จัดทำ โดย นายเศรษฐา จึงอนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้น ส่วนการทำสัญญา ชำระราคา และการโอนฯ เป็นหน้าที่ของทีมสรรหาที่ดินทั้งหมด

นอกจากนี้ แสนสิริ ได้ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเกือบทั้งหมดโดยเช็คและแคชเชียร์เช็ค และได้ชำระเป็นเงินสดจำนวน 301,000 บาท ซึ่งไม่ได้ชำระเงินสดจำนวนมากตามที่ได้มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงที่ชี้แจงมาข้างต้น นายเศรษฐา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทครบถ้วนแล้ว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ขั้นตอนวิธีการในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว เพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังทำสัญญาจะซื้อจะขายและอยู่ในความรับผิดชอบของทีมสรรหาที่ดิน

“เศรษฐา” โอนหุ้น SIRI ทั้งหมดให้ลูกสาว ลุยการเมืองเต็มตัว

มุมมองเศรษฐา ทวีสิน คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองยากขึ้น?

“เศรษฐา” ขอลาออกทุกตำแหน่งใน บ.แสนสิริ มีผล 3 เม.ย.66

 แสนสิริ ปัด “เศรษฐา” เลี่ยงจ่ายภาษีซื้อที่ดินหลายร้อยล้าน ชี้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย