Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ดีเอสไอ หารือ ก.ล.ต.-บก.ปอศ. สอบหุ้น “STARK” เร่งเอาผิดคนโกง เยียวยาผู้เสียหาย

ดีเอสไอ หารือ ก.ล.ต.-บก.ปอศ. สอบหุ้น “STARK” เร่งเอาผิดคนโกง เยียวยาผู้เสียหาย

เมื่อ 26 มิ.ย. 2566 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการ ร่วมกับ พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถึงแนวทางในการร่วมมือดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK

ขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมา ได้มีการหารือกำหนดแนวทางดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

และพ.ต.อ. อภิชน เจริญผล รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวมถึงคณะ โดยเบื้องต้นมีประเด็นที่ได้หารือกัน คือ

1. รูปแบบในการร่วมกันสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และจะเสนอให้มีการแต่งตั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการที่ผ่านมา จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

3. ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์แห่งคดี รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินคดีให้เกิดความรวดเร็ว

 ดีเอสไอ หารือ ก.ล.ต.-บก.ปอศ. สอบหุ้น “STARK” เร่งเอาผิดคนโกง เยียวยาผู้เสียหาย

4. ทุกหน่วยงานจะร่วมกันบูรณาการโดยบังคับใช้กฎหมายทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนโดยเร็วต่อไปคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่า

ดีเอสไอ รับ STARK เป็นคดีพิเศษ สืบพบการกระทำผิดผู้บริหาร

ก.ล.ต.สอบเอาผิด STARK ประสาน ดีเอสไอ-บก.ปอศ.-ปปง. ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้

11 หน่วยงานแถลงปมร้อน STARK กระทบเชื่อมั่นตลาดทุน ก.ล.ต.รับไร้อำนาจเอาผิดผู้สอบบัญชี